LOOK! An Artist showed a Time Traveler Traveling in OLD MANILA (click to see more photos)

TINGNAN! Isang Artist pinakita ang tagapag lakbay ng panahon sa OLD MANILA

I click ang link upang makita ang iba pang mga larawan ng Time Traveler naglalakbay sa OLD MANILA

OLD MANILA: PADRE BURGOS 1960OLD MANILA: ESCOLTA 1950OLD MANILA: ESCOLTA 1954OLD MANILA: ESCOLTA 1957OLD MANILA: ESCOLTA 1982

©2019 by bloggersjournalph. Proudly created with Wix.com