NAKAKASIRA NG KIDNEYS ANG PALAGIANG PAG-INOM NG PAIN RELIEVER

By: Dr. Carlo Trinidad

Ang mga pain reliever na tinatawag na NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drug) ay kalimitang ginagamit ng marami para pangontra o pantanggal ng mga kirot sa katawan.

Ilang mga sikat na halimbawa ng NSAIDs ay ASPIRIN, IBUPROFEN, MEFENAMIC ACID, NAPROXEN, DICLOFENAC, CELECOXIB, MELOXICAM, INDOMETHACIN

Ang mga gamot na ito ay LIGTAS AT EPEKTIBO kung ginamit ayon sa tamang dosage. Ang mga pain reliever ay kadalasan PANANDALIAN lamang ginagamit hanggang sa mawala ang kirot.

Ang PALAGIANG PAGGAMIT ng mga pain reliever na ito (araw-araw o linggo-linggo) sa loob ng mahabang panahon (ilang buwan hanggang taon) ay maaaring magdulot ng PAGKASIRA NG KIDNEYS.

Ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng ACUTE KIDNEY INJURY (ACUTE INTERSTITIAL NEPHRITIS) na maaaring mauwi sa CHRONIC KIDNEY DISEASE kapag hindi naagapan

Maaaring silang magdulot ng HYPERKALEMIA o ang pagtaas ng potassium sa dugo, na delikado para sa puso
Pwede ring magkaroon ng NEPHROTIC SYNDROME o ang pagtatapon ng protein sa ihi na maaari ring mauwi sa CHRONIC KIDNEY DISEASE
Ang paggamit ng mga ito sa mga may CHRONIC KIDNEY DISEASE ay maaaring MAGPABILIS LALO ANG PAGKASIRA NG KIDNEYS, lalo na sa may mga diabetes at sa mga matatanda

Tandaan na lahat ng bagay, kapag NASOBRAHAN ay nakasasama. Laging sumangguni o kumonsulta sa inyong doktor ukol sa pag-inom ng mga gamot na ito

22 views0 comments

©2019 by bloggersjournalph. Proudly created with Wix.com